Reklamace

Kde byl zakoupen lístek
Informace o reklamaci:
Jméno
Příjmení
Ulice a č.p.
Město
PSČ
Email
Telefonní číslo ze kterého odešla SMS
Datum a čas odeslání SMS
Počet odeslaných SMS
Lístek doručen
Zpoždění doručeného lístku a jeho kód:
Čas doručení
Kód lístku
Popis události
Náhradu za oprávněnou reklamaci požaduji:
Způsob vrácení peněz
Číslo účtu